zaterdag 8 februari 2014

Repetitie verslag 5 februari 2014

     
              Verslag Airchestra 5-2-2014

Winter? Vorige week zeker! Als verzopen katjes kwam een aantal muzikanten binnenlopen voor de repetitie en ledenvergadering, opgevangen door de warmte en gezelligheid aan de bar. Er hing een vrolijke spanning in de lucht, vanwege het aangepaste programma op de avond. Er zouden vanavond een aantal belangrijke zaken worden besproken! Maar eerst was het tijd voor een uurtje muzikale inspanning met Johan. Of liever gezegd ontspanning, want het duurde even voordat we als orkest waren gezeteld. Johan hielp ons het winters ongemak van ons af te schudden, door ons uit te nodigen in gedachten af te reizen naar Noorse berglandschappen, waar we ’s ochtends de ramen konden openen om verrast te worden door een onweerstaanbaar vergezicht in groene, blauwe en witte tinten en om de frisse lucht in te ademen en het zonlicht binnen te laten… om ons meer in te leven in Grieg. We konden er allemaal hartelijk om lachen en genoten van Griegs mooie melodielijn, die afwisselend bij de blazers en strijkers te horen was. De kunst was om te ontdekken hoe we de melodielijn zo goed mogelijk konden begeleiden, zonder deze te overschreeuwen. Technieken voor het produceren van zacht geluid werden even aangestipt, zoals op de toets strijken. Toch, om de juiste balans te bereiken, besloot Johan wederom in te spelen op onze persoonlijke belevingswereld. Hij vroeg ons te lúisteren naar de melodie wanneer we deze begeleidden. Dan zouden we automatisch harmonie vinden… en waarachtig, het maakte een enorm verschil! Door de hoge mate van plezier en concentratie vloog de tijd voorbij. We betreurden het allemaal enigszins toen het spelen er weer op zat. Na de pauze volgde de ledenvergadering. Nieuwe leden Iris Baay Bakker (celliste) en ik ondertekenden nog gauw even de inschrijfformulieren om ook stemrecht te verkrijgen, waarna het bestuur het jaarverslag van 2013 en de doelen/begroting voor komend jaar presenteerde. Martine slaagde erin iedereen er van te overtuigen dat de contributieverhoging naar 200 euro per jaar een juiste stap is. Hiermee werd unaniem ingestemd, op voorwaarde dat er een evaluatie van de effecten plaatsvindt aan het einde van 2013. Andere noemenswaardige besluiten zijn dat Daphne heeft aangekondigd haar taak als bestuurssecretaris te willen neerleggen, o.a. vanwege toegenomen werkdrukte en het verlangen meer tijd en aandacht te besteden aan viool spelen. Hoewel haar werk zeer wordt gewaardeerd, was er veel begrip voor haar besluit. Ik heb me met veel enthousiasme opgeworpen als haar opvolger en ook Edward van Essen gaf te kennen het bestuur graag te willen versterken. Kortom, niet alleen het orkest is de afgelopen week gegroeid, maar ook het bestuur! Laten we deze groei met elkaar doorzetten, om samen het doel van 35 orkestleden in 2014 te behalen! Onze koffiebar lijkt me de perfecte plek voor het verzinnen en bespreken van creatieve ideeën de komende weken.

Tot daar!

Airchestra was tenslotte:


           d-1
vc-4 va-1  vi2-3  vi1-5
fa-2  kl-1  ho-1  fl-2  hn-1
trbn-0   tpt-0
       perc-0
       Pf -0
Groet, Suzanne