donderdag 10 oktober 2013

Repetitieverslag 9 oktober 2013


Deze repetitie was qua strijkers- en blazersbezetting deze keer redelijk in balans.
De avond werd gestart met de wals van Waldteufel. Het intro vergt voor sommige partijen nog enige studie evenals bepaalde passages binnen het stuk die hoog en vooral snel gespeeld dienen te worden. Iedereen dient goed te letten op de dynamiek die aangegeven staat in het stuk. Ook het onder elkaar krijgen van de diverse partijen verg een punt van aandacht.
Iedereen had goede zin en ondanks het uitermate geconcentreerde werken werd er ook gelachen!


Tijdens de pauze werd een korte ledenvergadering ingelast, waarbij Martine werd voorgedragen als nieuwe penningmeester. Na een korte introductie over haar activiteiten op financieel gebied werd zij met algemene stemmen aangenomen van penningmeester van Airchestra (waarbij bij het bestuur zich onthield van stemming).

Na de pauze gingen de strijkers- en blazersgroepen uiteen. De strijkers repeteerden Sibelius, de blazers Haydn. Zo werd dit ook een zeer constructief en dynamisch onderdeel van deze avond.


Airchestra was vandaag:

                   D
V1-1 / V2-3 / A-1 / C-1
 Fa-2 / K-0 / H-1 / Fl-1


Groet Yvonne