maandag 18 maart 2013

REPETITIE VERSLAG 18 maart 2013

Vandaag een groot gezelschap aanwezig. 

Algemeen
Vyron gaf een aantal huishoudelijke mededelingen door.
Zo is men nog steeds opzoek naar een 'bestuurslid' of in ieder geval iemand die het huidige bestuur (Vyron en Daphne) kan ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken. Een ieder wordt gevraagd hier over na te denken en eventueel contact te leggen met Vyron hoe de bijdrage er uit kan zien.
De KLM Personeelsvereniging vraagt ook een bijdrage van het orkest, om de personeelsvereniging voor KLM levensvatbaar te houden. Vyron neemt hiervoor zitting in een van de commissies.
De woensdag repetitie wordt vooralsnog niet bewaarheid, omdat er geen vast repetitie mogelijk is in de huidige accomodatie.
Ledenwerving blijft een punt van aandacht. Er zijn diverse musici bereid gevonden tijdens het concert op 15 juni aan te haken.

Repetitie
Jeannine startte de repetitie met de Symphonie van Mozart.
Er is flink doorgepakt op dit stuk.  Er werd tuti gerepeteerd, en ook werden de diverse secties  apart uitgelicht, zodat men begreep dat er van elkaar bepaalde haakjes opgepakt dienen te worden. Uiteindelijk is het gehele stuk, inclusief herhaling, doorgespeeld.

Na de pauze volgde het derde deel van Holst.
Het tempo is redelijk hoog. Ook hier wederom de diverse secties uitgelicht. Bepaalde loopjes moeten nog in de vingers komen. 

Misae (piano-intermezzo) verzorgde vandaag filmopnames vanaf haar nieuwe iPhone. We zijn benieuwd naar het resultaat.

Airchestra bestond vandaag uit:

       D
V1/V2/A/C/0
   F/H/K/0

      1
3/2/1/1/0
 1/2/1/0

Jeannine, Daphne, Birgit, Gijs, Romee,Vyron, Wiebeke, Eveline
Yvonne, Cora, David, Arthur

Groet Yvonne